Turgutalp Dağ Köyü Kooperatifi

Hakkımızda

Kooperatifin Kuruluşu

 

 

S.S.Turgutalp Dağ Köyü Mensupları Konut Yapı Kooperatifi ana sözleşmesi hazırlanarak, 9 kişilik bir kurucu heyetle (Hüseyin TÜTÜNCÜOĞLU, Özen İŞCAN, Ahmet KURŞUN, Şahin BELGE, Ertuğrul DAYIOĞLU, Faik KARIK, Nevzat ŞENGÜL, Gürdal GÜVEN, Cevdet ATIŞ) 10 Ocak 1980 tarihinde kurulmuştur. Manisa 2.Noterliğinde 14 Ocak 1980 tarihinde ana sözleşme imzalanmış ve Ticaret Bakanlığının 30 Ocak 1980 tarih 45/419/234 No.lu oluru ile izin alınmıştır. 01 Şubat 1980 tarihinde Manisa Ticaret Siciline 3547 No ile tescil edilmiştir. 09 Mayıs 1980 tarih ve 394 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ana sözleşme alanı yapılarak kuruluş tamamlanmıştır.