Turgutalp Dağ Köyü Kooperatifi

Tarihçe

 

Turgutalp dağ köyü; Rumi 1923, miladı 1877 yılında Manisa merkeze 15 km uzaklıkta kurulmuştur. Köy halkının çoğunluğu şimdiki Bulgaristan Rodoplar ve Deliorman Bölgesinden topluca göç ederek muhacir olarak gelip yerleşmişlerdir. Köy halkının büyük çoğunluğunun Pomak olması ve aralarında Pomakça konuşmaları nedeniyle bölgede Pomakköy olarak anılmışttır.

Köyün kurulduğu yıllarda devrin padişahı II.Abdülhamit'e bu durum anlatılmış, padişah atası Osman Bey'in Eskişehir-Karacahisar yöresi uç beylerinden Turgutalp'in adının bu köye verilmesini emretmiş, bunun üzerine köyün ismi kayıtlara Turgutalp olarak günümüze kadar gelmiştir.

[Turgutalp Kimdir?] Osman Gazinin en yakın silah arkadaşlarındandır. Doğum yeri ve tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Osman Bey'in cihad hareketine başladığı 1288 yılından itibaren Turgut Alp'de yanında yer almıştır. Bilecik'in fethinden sonra Osman Bey'in emriyle İnegöl'ü abluka altına almış,1299'da Osman Bey ile İnegöl'ü fethetmiştir. Osman Bey İnegöl'ü Turgut Alp'e dirlik olarak vermiştir. Kabrinin İnegöl civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Ulaşım

 

Manisa merkezine 15 km uzaklıkta Spil Dağı eteklerinde yer almaktadır.